GELUK

Iemand gelukkig maken
is een onbaatzuchtig geven
telkens weer opnieuw
een stukje van je eigen leven
Het is een onbewust streven
naar één en hetzelfde doel
en hem laten beleven
wat je zelf voelt.
Het is een stut zijn voor de persoon
van wie je houdt.
en hem bewaren als kostbaar goud
zorgen dat hij op jou kan, bouwen
en ook als je weent
datgene zeggen wat je werkelijk meent
Het is één worden van hart en gedachten
na een lange tijd van strijd en wachten.

©Patricia Verbelen