EEN VRIEND

Een vriend
Is als de wind
Je voelt hem als hij aanwezig is
Hij kan je breken of je helen
Naargelang zijn relatie met je is
Een goeie vriend zo zijn er niet velen
Je moet ze zoeken, in alle hoeken
En dan bewaren tussen kostbare doeken
Zo lang je kan

Patricia Verbelen