Ik heb boeken over jou geschreven

Ik heb boeken over jou geschreven
dat ik je zo dikwijls heb gemist
daar heb ik mijn impressies weergegeven
liefde, haat en verzoening door elkaar geschikt.

Ik heb vragen over jou gemaakt
en zelf de antwoorden gevonden
ik heb jouw tekorten bijgeschaafd
en ze achteraf met veel goeds verbonden.

Ik heb jouw naam groot uitgeprent
en tot tweemaal toe onderlijnd.
Ik weet je was een goddelijk geschenk
en toch heb je mijn leven dikwijls ondermijnd.

Vele pagina’s hadden een zwarte rand
dat was onze schaduwzijde
daarover strooide ik zoveel zand
tot ik ze weer in het wit omlijnde.

Ik heb hemelse dromen gemaakt op aarde
die met jou nooit werden vervuld
dat onze liefde in een stom onbegrip ontaardde
wie van ons beiden droeg hier de schuld?

Ik heb boeken over jou geschreven
maar je ware aard die heb ik nooit gekend
ik heb aan mijn boeken lijk een doek geweven
en alleen jouw aanschijn heb ik erin geprent.


©Greta Casier